ႏႈတ္ဆက္မယ္ ၂၀၀၉


၂၀၀၉ကိုႏႈတ္ဆက္မယ္
၂၀၀၉ မွာင့ါရုန္းကန္ခဲ့တယ္
၂၀၀၉ မွာငါေအာင္ၿမင္ခဲ့တယ္
၂၀၀၉ မွာငါပင္ပန္းခဲ့တယ္
၂၀၀၉ မွာငါၿပံဳးေပ်ာ္ခဲ့တယ္
၂၀၀၉ မွာဆံုးရႈံးမႈေတြမ်ားခဲ့တယ္
၂၀၀၉ မွာငါလက္ေဆာင္ေတြရခဲ့တယ္
၂၀၀၉ မွာငါ့ခ်စ္ၿခင္းေတြ တိမ္ၿမွပ္ခဲ့တယ္
၂၀၀၉ မွာင့ါေမတၱာေတြ အမ်ားၾကီးရခဲ့တယ္
၂၀၀၉မွာ ငါ့သူငယ္ခ်င္းတခ်ိဳ႕နဲ႕ေ၀းကြာခဲ့တယ္
၂၀၀၉မွာ ငါသူငယ္ခ်င္းအသစ္ေတြရခဲ့တယ္
ႏႈတ္ဆက္တယ္ ၂၀၀၉
မင္းနဲ႕အတူ
ေဟာင္းေနတဲ့ အေတြးေတြ
မလိုေတာ့တဲ့အေဆြးေတြကို
ခ်န္ထားခဲ့မယ္
မင္းရဲ႕
ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးၿခင္းေတြကိုေတာ့
၂၀၁၀ ကိုလက္ကမ္းေပးပါ…

by Chit Thiri Maung on Tuesday, December 29, 2009 at 1:33pm

That’s my old poem! I was found at Facebook timeline!Remind me I was good write in Poem 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s