မွန္


နင္ေပ်ာ္ေနရင္
ငါၿပံဳးေနရမယ္
နင္၀မ္းနည္းေနရင္
ငါငိုေနရမယ္
ငါဟာ နင့္မ်က္ႏွာေပၚမွာ
ၿဖစ္တည္ေနရတဲ့
မွန္တခ်ပ္ပါ
ဒါေပမဲ့
မင္းကေတာ့
အလင္းၿပန္မႈမဲ့တဲ့
အရိပ္မဲ့လူသားပါ
(၂၀၀၄ခုနစ္ကေရးခဲ့တဲ့ ကဗ်ာေလးပါ)

One thought on “မွန္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s