အိုဘားမားဗိုင္းရပ္စ္


ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ အိုဘားမားအား သမၼသစ္အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္အၿပီး နာရီပိုင္း အနည္းငယ္ အၾကာတြင္ အိုဘားမား၏ ဓာတ္ပံုပါ၀င္သည့္ Spam အီးေမးလ္မ်ား ကမၻာအႏွံ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႕ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၿဗိတိန္အေျခစိုက္ Sophos အဆိုအရ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေတြ႕ရေသာ
ထို အီးေမးလ္မ်ား၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏွႈန္းမွာ အိုဘားမားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ထို Spam အီးေမးလ္တြင္ အိုဘားမား၏ ေအာင္ပြဲခံမိန္႔ခြန္း ဗီဒီယိုကို ၾကည့္ႏိုင္သည့္ လင့္ခ္တစ္ခု ပါ႐ွိကာ ထို အီးေမးလ္လင့္ခ္မွ တဆင့္ ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ သင္၏ Flash Player ကို အဆင့္ျမႇင့္ရန္ သတိေပးသည့္ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ တစ္ခုဆီသို႔ ေခၚေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ကာ ထိုအတုအေယာင္ Flash Player အား
သင္၏ ကြန္ပ်ဴတာအတြင္းသို႔ ထည့္သြင္းလိုက္သည္ႏွင့္ သင္၏ ကြန္ပ်ဴတာအတြင္းသို႔ Trojan ဗိုင္းရပ္စ္တမ်ဳိး ၀င္ေရာက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
ထုိဗိုင္းရပ္စ္အား Trojan Mal/Behav-027 ဟု တမ်ဳိး W32/Papras.CL. ဟု တဖံု ေခၚေ၀ၚၾကေၾကာင္း သိရသည္။အျခား အီးေမးလ္ဗိုင္းရပ္စ္ တစ္ခုမွာ သမၼတသစ္ အိုဘားမားႏွင့္ [One of the spam messages using Obama’s election to entice people to download malware] အင္တာဗ်ဴးလုပ္ထားျခင္းကို ေပးပို႔သည့္ အီးေမးလ္ကဲ့သို႔ ပံုမွား႐ိုက္ထားသည့္ အီးေမးလ္ျဖစ္ၿပီး ထိုအီးေမးလ္တြင္ ပါ႐ွိေသာ လင့္ခ္ကို သြားမည္ဆိုလွ်င သင့္အား BarackObama.exe ဟု အမည္ရသည့္ ဖိုင္ကို သင္၏ ကြန္ပ်ဴတာအတြင္းသို႔ သြင္းဖို႔ အခ်က္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုဖိုင္အား ကြန္ပ်ဴတာ အတြင္းသို႔ သြင္းလိုက္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ သင္၏ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ ထို trojan ဗိုင္းရပ္စ္ ၀င္ေရာက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s