ကြန္ပ်ဴတာ ႏွစ္လုံးကိုုိ Network ခ်ိတ္ဆက္ၿခင္း


ကြန္ပ်ဴတာ ႏွစ္လုံးကိုုိ Network ခ်ိတ္ဆက္ၿခင္း

အကီႏို Third seminar တုန္းက Window Xpနဲ႕ Vista ကိုခ်ိတ္ဆက္ပံုေလးကိုတင္ၿပလိုက္ပါတယ္။
Window Vista မွာ server ထားၿပီးWindow Xp မွာclient ထားၿပီး runထားတာပါ။
့ Network card တပ္ဆင္ထားတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာ ၂-လုံး၊ ယင္း ကြန္ပ်ဴတာ ၂-လုံးတည္းကိုပဲ အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ခ်င္တယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာဆုိင္ကေန crossover network cable
တစ္ေခ်ာင္း ဝယ္ပါ… ၂-လုံးထက္ ပုိမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ switch/hub ပါ ဝယ္စရာ လုိအပ္ပါတယ္…
ကြန္ပ်ဴတာမွာ Network card သုိ႔မဟုတ္ Network cable ႀကိဳးထုိးမယ့္ အေပါက္ မပါေသးဘူး ဆုိရင္ Network Card (NIC – Network Interface Card) ဝယ္ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာမွာ တပ္ဆင္ပါ…
အကီႏိုယူသြားတာကLaptop ဆိုေတာ့ Network cable ပါၿပီးသားပါ။
၁. Start » Control Panel ထဲဝင္ပါ…
၂. Network Connections ဆုိတာ ေတြ႕ေအာင္ရွာၿပီး double-click ေခါက္ၿပီး ဖြင့္ပါ…
၃. Local Area Connection ဆုိတာ ေတြ႕ရင္ ထပ္ၿပီး double-click ေခါက္ၿပီး ဖြင့္ေပးပါဦး…
၄. Properties button ကို ကလစ္ႏွိပ္ေပးပါ…
၅. Internet Protocol (TCP/IP) ဆုိတာကို click ေခါက္ၿပီး select လုပ္ပါ… ၿပီးရင္ Properties button ကို click ေခါက္ပါ…
၆. Internet Protocol (TCP/IP) Properties ဆုိၿပီး ေနာက္ထပ္ dialog box ထပ္ေပၚလာပါလိမ့္မယ္… အဲဒီထဲက Use the following IP address ကို click ေခါက္ေရြးၿပီး…
၇. IP Address မွာ 192.168.0.1 ႐ုိက္ထည့္ၿပီး Tab ခလုတ္ႏွိပ္လုိက္ပါ… ေအာက္မွာ ရွိတဲ့ subnet mask ထဲမွာ သူ႕ဘာသာသူ 255.255.255.0 ဆုိၿပီး ေပၚလာပါလိမ့္မယ္… မျပင္ဘဲ ဒီအတုိင္း ထားလုိက္ပါ…
၈. ၿပီးရင္ OK button ေတြကို click ႏွိပ္ၿပီး ထြက္ပါ…

ေနာက္ထပ္ ကြန္ပ်ဴတာ ၁-လုံးအတြက္ကေတာ့ အေပၚက အဆင့္ေတြ အတုိင္း အဆင့္-၁ ကေန အဆင့္-၆ အတုိင္း ျပန္သြားပါ… အဆင့္-၇ ေရာက္ၿပီဆုိရင္ေတာ့
IP address မွာ 192.168.0.2 လုိ႔ ႐ိုက္ထည့္ေပးပါ… 192.168.0.1 လုိ႔ေတာ့ ထပ္မထည့္ပါနဲ႔… အဲဒါဆုိ ဒီ ကြန္ပ်ဴတာ ၂-လုံး အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္လုိ႔ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး…
ဒီလုိ… network ၁-ခုတည္းမွာ ကြန္ပ်ဴတာေတြ အတူတူ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္လုိ႔ ရေစခ်င္တယ္ဆုိရင္ IP address မွာ “.” ေလးေတြနဲ႔ ျခားထားတဲ့
ဂဏန္း ထည့္လုိ႔ရတဲ့ ေနရာ ၄-ခု ရွိတယ္ မဟုတ္လား… အဲဒီလုိပဲ Subnet mask မွာလည္း ၄-ခု ရွိတယ္…

IP Address : 192 . 168 . 0 . 1
Subnet Mask : 255 . 255 . 255 . 0
အေပၚက စာေၾကာင္း ၂-ေၾကာင္းမွာ subnet mask ရဲ႕ ပထမ ေရွ႕ ၃-ေနရာမွာ 255.255.255 ရွိၿပီး ေနာက္ဆုံးေနရာမွာ 0 ဆုိၿပီး ရွိေနတယ္ေနာ္… IP address ရဲ႕ ပထမ ေရွ႕ ၃-ေနရာမွာ
192.168.0 ဆုိၿပီး ရွိေနတယ္ မဟုတ္လား… ကြန္ပ်ဴတာေတြကို network တစ္ခုတည္းမွာပဲ ရွိေနခ်င္တယ္ဆုိရင္ (တစ္နည္းအားျဖင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္လုိ႔ ရခ်င္တယ္ဆုိရင္)
ကြန္ပ်ဴတာတုိင္းရဲ႕ IP address ပထမေရွ႕ ၃-ေနရာဟာ 192.168.0 ျဖစ္စရာလုိအပ္ပါတယ္… ေနာက္ဆုံး ၄-ေနရာကေတာ့ မတူညီတဲ့ ဂဏန္းတန္းဖုိး တစ္ခုစီ ထားေပးရပါမယ္…
ဒီမွာ အကြက္ တစ္ခုခ်င္းစီ ထဲမွာ 1 ကေန 254 အထိ ထည့္လုိ႔ရတယ္ဆုိေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာ ၂၅၄-လုံးအထိ ပါဝင္တဲ့ network တစ္ခု တည္ေဆာက္ႏုိင္ပါတယ္…

serverကို 192.168.0.1ေပးထားၿပီး clientကိုေတာ့ 192.168.0.2လို႕ေပးထားပါတယ္
တစ္ခု မွတ္ထားဖုိ႔က 192.168.0.1 ကို ကြန္ပ်ဴတာ ၁-လုံးမွာ အသုံးျပဳၿပီးသားဆုိရင္ ေနာက္ ကြန္ပ်ဴတာေတြမွာ ထပ္ေပးလုိ႔ မရပါဘူး…
ထပ္ေပးမိတယ္ဆုိရင္ IP conflict ျဖစ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ကြန္ပ်ဴတာေတြ network အသုံးျပဳလုိ႔ မရေတာ့ပါဘူး…
ၿပီးရင္ေတာ့ စက္အခ်င္းခ်င္း connection ရမရသိခ်င္ရင္
->run> cmdမွာ
ping 192.168.0.1
ping 192.168.0.2
လို႕ အၿပန္အလွန္ရိုက္ၾကည့္ပါ Reply for…. တက္လာရင္ေတာ့ ကိုယ္ပိုင္ Network တခုတည္ေဆာက္ႏိုင္ပါၿပီ။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s