မဂၤလာပါ


မဂၤလာပါရွင္

အကီႏိုရဲ႕ အိမ္ကေလးကို လာလည္တဲ့သူေတြ အားလံုး မဂၤလာပါရွင္….

3 thoughts on “မဂၤလာပါ

  1. လာလည္သြားတယ္ေနာ္ ။ အကီနီ ေရးထားတာေတြဖတ္လို႕ေကာင္းတယ္ ။ အကီနီဘ၀ကိုစာနာပါတယ္ ။ ခင္ခ်င္ပါတယ္ ။ ခ်ယ္ရီကလည္း 1986 ေမြးတာပဲ ။ ခ်ယ္ရီ႕အေကာင့္ကိုအပ္လိုက္ရင္ရပါတယ္ ။ ခင္ေနမယ္ ။

  2. ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
    အကီႏိုအိမ္ကေလးကို တကူးတကလာလည္တဲံ အတြက္ အရမ္းပဲေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s